Công bố nội dung kiến thức đề thi lớp 10 THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Thứ Năm, Tháng Năm 28th, 2015

Nội dung đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) năm học 2015 – 2016 nằm trong chương trình THCS, chủ yếu là lớp 9. Nội dung đề thi coi trọng đánh giá năng lực người học, liên hệ thực tiễn, có câu hỏi mở.

Nhằm định hướng cho các thí sinh thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định đã công bố nội dung kiến thức, yêu cầu của đề thi tuyển sinh năm học 2015 – 2016.

Theo đó, nội dung đề thi tuyển sinh nằm trong chương trình THCS, chủ yếu là lớp 9, coi trọng việc đánh giá năng lực người học, có các câu hỏi dạng mở, vận dụng kiến thức bộ môn giải quyết các tình huống thực tiễn… Về yêu cầu các cấp độ nhận thức ở tất cả các môn như sau: Nhận biết: khoảng 20%; thông hiểu: khoảng 20%; Vận dụng: khoảng 30%; Vận dụng cao: khoảng 30%. Các nội dung kiến thức thi cũng được hướng dẫn số câu hỏi, số điểm mỗi phần cho các thí sinh.

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định.
Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định.

Ví dụ như: môn Ngữ Văn có 2 phần. Phần 1 gồm đọc hiểu văn bản (từ 3.0 đến 4.0 điểm); phần này gồm 3 đến 5 câu hỏi, theo các cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, trong đó có trên 50% điểm số cho cấp độ thông hiểu, vận dụng. Ngữ liệu đọc hiểu phù hợp với trình độ và năng lực của học sinh lớp 9, được trích dẫn nguyên văn trong bài.

Phần 2 là tập làm văn (từ 6.0 đến 7.0 điểm) gồm: 1 câu hỏi yêu cầu viết bài văn hoàn chỉnh theo 1 trong các kiểu văn bản sau đây: Thuyết minh; Tự sự; Nghị luận xã hội (về một tư tưởng đạo lí hoặc một hiện tượng đời sống xã hội); Nghị luận văn học.

Ở các các môn như Toán, Vật lý, Địa lý, Hóa học, Lịch sử, Ngữ văn, Sinh học thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài: 150 phút.

Ở môn Tin học, nội dung đề thi tuyển sinh nằm trong chương trình THCS, coi trọng việc đánh giá năng lực người học, vận dụng kiến thức bộ môn giải quyết tình huống thực tiễn. Ở môn thi này, các thí sinh cần nắm vững phần ngôn ngữ lập trình bậc cao đã học ở lớp 8 (ngôn ngữ Pascal) để có thể hiểu được ý nghĩa của một chương trình hay đoạn chương trình đơn giản. Lập được chương trình để giải một số bài toán. Biết cách tìm kết quả của một số bài toán đòi hỏi phải có tư duy thuật toán. Thời gian làm bài thi môn Tin học là 150 phút.

Về môn Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp – đề chuyên), nội dung đề thi tuyển sinh nằm trong chương trình THCS, coi trọng việc đánh giá năng lực người học. Hình thức thi tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan, tỷ lệ điểm dành cho trắc nghiệm khách quan không quá 50% tổng số điểm toàn bài. Thời gian làm bài: 120 phút

Xem thêm: