Tag archive for ‘phat giao’
By thuylt On Friday, August 14th, 2015
0 Comments

Sự tích của Lễ Vu Lan trong Đạo Phật

Sự tích của Lễ Vu Lan trong Đạo Phật Mỗi năm đến Rằm tháng Bảy không riêng gì người con Phật mà hầu như mọi người đều thiết lễ hội lễ Vu Lan tức Ullambana để More...