Tag archive for ‘SGK’
By thuylt On Wednesday, March 18th, 2015
0 Comments

Những dị bản trong ấn phẩm giáo dục gây “bão” dư luận

Từ sách giáo khoa cho tới truyện lịch sử đều có những lỗi sai, cách đặt vấn đề gây tranh cãi trong dư luận thời gian vừa qua. Thánh Gióng đánh giặc xong nhảy xuống More...