Tag archive for ‘tam sukieu toc dep’
By thuylt On Wednesday, May 20th, 2015
0 Comments

Chẳng hiểu sao lòng tôi chỉ thấy tin và yêu anh.

Tôi yêu anh vô điều kiện để rồi giờ đây tôi đang nín lặng, bất chấp sự cắn rứt lương tâm để chờ anh bỏ vợ đến bên mình. Câu chuyện là những lời tam su của More...