Tag archive for ‘tamsu’
By thuylt On Thursday, June 4th, 2015
0 Comments

Tâm sự buồn về tình yêu – Em ghét anh!

Tâm sự buồn về tình yêu – Em ghét anh! Có lần, hình như trong một cơn say, em đã nói: “Thực ra em ghét anh, ghét kinh khủng”. Người ta có lẽ quá bất ngờ, nên bàng More...