Tag archive for ‘ten mien inet’
By thuylt On Wednesday, July 15th, 2015
0 Comments

Những câu hỏi hay gặp về tên miền

1. Trước kia tôi mua tên miền Quốc gia .VN với tư cách cá nhân, nay muốn chuyển về cho công ty được không?    Trả lời: Nếu tên bạn có trong danh sách hội đồng thành More...