Tag archive for ‘thạch anh vàng’
By Lương Anh Đồng On Tuesday, April 4th, 2017
0 Comments

Ý nghĩa và tác dụng của đá thạch anh vàng phong thủy

Ý nghĩa và tác dụng của đá thạch anh phong thủy phong thủy. Tên của đá quý này (Citrine) bắt nguồn từ tiếng Pháp citron là “trái chanh”, citrine còn khá biết tới như More...