Tag archive for ‘thai 7 tuan’
By thuylt On Friday, June 5th, 2015
0 Comments

Bác sỹ siêu âm thai nhi 7 tuần tuổi thành 10 tuần

“Thai nhi 7 tuan tuoi nhưng bác sĩ đã bảo là to lắm rồi, thai nhi 10 tuan tuoi rồi, không bỏ nhanh là bị vôi hóa đấy… Nếu lúc đó, nghe lời bác sĩ bỏ con, thì chắc More...