Tag archive for ‘thai tuan 17’
By thuylt On Friday, May 22nd, 2015
0 Comments

Thai nhi 17 tuần tuổi phát triển ra sao?

Chúc mừng bạn đã trải qua tuần thai thứ 16 và bước sang tuần thai thứ 17. Ở giai đoạn này thiên thần nhỏ của bạn đã biết mút tay, nháy mắt, và nghịch dây rốn. Nhưng More...