Tag archive for ‘thai tuan thu 13’
By thuylt On Tuesday, May 26th, 2015
0 Comments

Có thể phá thai 13 tuần tuổi không?

Ở những ngày trong chu kỳ mang thai 13 tuần tuổi này, sự phát triển của thai nhi có những sự khác biệt so với những tuần trước đó. Những tuần trước của giai đoạn More...