Tag archive for ‘tủ lạnh’
By thuylt On Thursday, July 16th, 2015
0 Comments

Đề phòng “bệnh tủ lạnh” trong mùa hè

Hãy cẩn thận cho sức khỏe, vì thức ăn để lâu trong tủ lạnh sẽ sinh ra vi khuẩn, gây ra bệnh tật cho gia đình được gọi là những “bệnh tủ lạnh”. Những ngày nắng More...