Tag archive for ‘tu vi 12 con giap 1/8’
By thuylt On Saturday, August 1st, 2015
0 Comments

Xem tử vi ngày 01/08 của 12 con giáp

“…Bính Thìn (Thổ, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Có tin buồn về tai nạn của người quen, xem ngay tot xau thấy ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn, hoặc có tiệc. More...