Tag archive for ‘tu vi 12 con giap 31/7’
By thuylt On Friday, July 31st, 2015
0 Comments

Xem tử vi ngày 31/07 của 12 con giáp

“…Nhâm Thìn (Thủy, 64 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Hôm nay xem tu vi thấy nên tránh mọi chuyện tranh cãi, hoặc đương đầu sẽ không có lợi. Sự việc không phải là More...