Tag archive for ‘tu vi 16/06’
By thuylt On Tuesday, June 16th, 2015
0 Comments

Xem tử vi hàng ngày 12 con giáp (16/6/2015)

TỬ VI THỨ BA TUỔI NGỌ : – Mậu Ngọ (Hỏa, 38 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : Nên tỏ bày ý định của mình cho mọi người hiểu. Dễ có sự trách oán hoặc gặp chuyện More...