Tag archive for ‘tu vi ngay 19/8’
By thuylt On Wednesday, August 19th, 2015
0 Comments

Xem tử vi ngày 19/08 cho 12 con giáp

“…Đinh Mão (Hỏa, 29 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : Ngày tuổi của bổn mạng. Nên cẩn trọng đề phòng bất trắc trong mọi việc. Có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính More...