Tag archive for ‘tu vi ngay 28/7’
By thuylt On Tuesday, July 28th, 2015
0 Comments

Gieo quẻ tử vi 12 con giáp Thứ Ba (28/7/2015)

“…Bính Dần (Hỏa, 30 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : xem ngay tot xau thấy ngày gặp những chuyện không tốt. Mọi tính toán đều không thích đáng, khó có phương hướng More...