Tag archive for ‘tu vi thu bay’
By thuylt On Saturday, August 8th, 2015
0 Comments

Xem tử vi ngày 08/08 cho 12 con giáp

“…Nhâm Thìn (Thủy, 64 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Hôm nay xem ngày tốt xấu thấy ngày tuổi của bổn mạng. Mọi sự có thể xảy ra nhiều tình huống khó dự đoán. More...

By thuylt On Saturday, August 1st, 2015
0 Comments

Xem tử vi ngày 01/08 của 12 con giáp

“…Bính Thìn (Thổ, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Có tin buồn về tai nạn của người quen, xem ngay tot xau thấy ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn, hoặc có tiệc. More...

By thuylt On Saturday, July 11th, 2015
0 Comments

Xem tử vi hàng ngày 12 con giáp (11/7/2015)

Xem vận hạn Thứ Bảy 12 con giap (11/7/2015) TỬ VI TUỔI DẦN : – Giáp Dần (Thủy, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu) : Cần chụp lấy cơ hội, nhưng khi đã có lợi thì không More...

By thuylt On Saturday, July 4th, 2015
0 Comments

Xem tử vi hàng ngày 12 con giáp (4/7/2015)

Xem tử vi hàng ngày 12 con giap (4/7/2015) TỬ VI THỨ BẢY TUỔI THÌN : – Giáp Thìn (Hỏa, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Không nên theo đường lối cũ và chấp nhận hoàn More...

By thuylt On Saturday, April 18th, 2015
0 Comments

Xem tử vi hàng ngày 12 con giáp (18/04/2015)

Xem tử vi hàng ngày 12 con giáp (18/04/2015) TỬ VI TUỔI TÝ – Mậu Tý (Hỏa, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : Ngày tuổi của bổn mạng. Nên cẩn trọng trong những công việc More...

By thuylt On Saturday, April 11th, 2015
0 Comments

Xem tử vi hàng ngày 12 con giáp (11/04/2015)

Xem tử vi hàng ngày 12 con giáp (11/04/2015) Xem tử vi hàng ngày 12 con giáp (11/04/2015) TỬ VI TUỔI SỬU : – Kỷ Sửu (Hỏa, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Không nên tính toán, More...