Tag archive for ‘tung hoc pho thong’
By thuylt On Thứ Năm, Tháng Tư 23rd, 2015
0 Comments

Chương trình giáo dục phổ thông sẽ được giảm tải

Những kiến thức quá khó, chưa cần thiết sẽ được loại bỏ, học sinh được chọn môn để phát huy khả năng riêng trong chương trình giáo dục phổ thông mới, Thứ trưởng More...