Tag archive for ‘vô cảm’
By Lương Anh Đồng On Thứ Năm, Tháng Năm 28th, 2015
0 Comments

Mạnh mẽ thế nào vẫn phải khóc

Mạnh mẽ chứ không phải vô cảm, mạnh mẽ chỉ vờ vô tâm trước tất cả nhưng đằng sau đó lại để dành những nỗi đau cho riêng mình. Những câu chuyện tình yêu giới More...