Thư giãn: Với Toán học, Con gái = Con Dê

Posted on Thứ Tư, Tháng Ba 11th, 2015

Chứng minh kiểu gì mà hay quá ta…

Toán học đã chứng minh “CON GÁI = CON DÊ”
Một cử nhân Toán – Đại học Quốc Gia TP đã chứng minh được mệnh đề “CON GÁI = CON DÊ”. Theo 2 cách đều đúng:
+ Chứng minh theo cách 1: Người ta thường nói rằng: Con trai quỷ sứ, con gái thần tiên. Đây là một mệnh đề đúng bởi ai cũng nói như vậy. Suy ra “Con gái” = “thần tiên” hay “tiền thân”. “Tiền” là “trước”. Tiền Thân là Trước Thân. Trong 12 con giáp, trước “Thân” (con khỉ) là con… Dê. Vậy kết luận “Con gái” = “con dê” (Điều phải chứng minh)!
+ Chứng minh theo cách 2: Chứng minh bằng phản chứng. Giả sử con gái không phải là con dê.
Suy ra: Con gái = Không con dê (1). Hay: Không con gái = con dê (2). Cộng các vế (1) và (2):
Con gái + Không con gái = Không con dê + con dê. Suy ra: Con gái x (1+không) = (không + 1) x Con dê
Vì (1+không) = (không + 1) nên dễ dàng ta có: Con Gái = Con Dê (Điều phải chứng minh).
Truyện cười: Với Toán học, Con gái = Con Dê
Cùng thu gian với những câu truyện cười 
Mặt trời hay mặt trăng?
Hai gã say đang trò chuyện trên đường về nhà:
– Đẹp thật, nhìn trăng kìa!
– Sai bét! Đó là mặt trời!
Họ cãi nhau cho đến khi gặp một người lảo đảo đi ngược lại, một người hỏi:
– Này anh bạn, hãy nói xem cái vật đang chiếu sáng trên kia là mặt trời hay mặt trăng vậy?
Người kia nhìn lên trời chăm chú rồi cau mày hỏi lại:
– Xin lỗi, các anh định hỏi về cái bên trái hay bên phải?
Nguồn: goc thu gian – tintuc.vn
Tags