Xem tử vi hàng ngày 12 con giáp (18/04/2015)

by thuylt | Posted on Thứ Bảy, Tháng Tư 18th, 2015

Xem tử vi hàng ngày 12 con giáp (18/04/2015)

TỬ VI TUỔI TÝ

– Mậu Tý (Hỏa, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : Ngày tuổi của bổn mạng. Nên cẩn trọng trong những công việc có tính quan trọng. Đề phòng sự thị phi, kiện cáo, tranh luận không dứt, hoặc phải gặp sự khó khăn, trở ngại trong công việc, hôm nay bạn có nhiều tam su tham kin. Có tài lộc nhưng không nên đầu tư thêm. Quý nhân hoặc bè bạn tốt là phái nữ. Có hỷ sự.

xem-ngay-tot-xau

Xem tử vi hàng ngày 12 con giáp (18/04/2015)

– Giáp Tý (Kim, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : Xem ngày tốt xấu thấy hôm nay đi xa có tài lộc, hoặc nhận được tin tức về tiền bạc, việc làm, công danh ở xa. Trong nhà có người thân đi xa, xem boi tình yêu tốt về chuyện tình cảm, giao thiệp, giao dịch, kết bạn.

– Bính Tý (Thủy, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : Hết sức tránh sự tranh luận, tranh cãi, đôi co vô ích. Đề phòng tiểu nhân. Làm gì cũng nên cẩn trọng, gặp trở ngại. Tiền bạc vào nhanh ra nhanh, hao tốn về quà cáp, đám tiệc. Cẩn trọng sức khỏe không được tốt.

– Nhâm Tý (Mộc, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : Ngày tuổi của bổn mạng, hôm nay có cuộc ra đi ngắn hoặc phải thay đổi dự tính về công việc cũng như về tình cảm. Nếu nhóm bạn hoặc thảo luận không nên cố chấp ý kiến của mình dễ gây ra sự bất hòa mất lòng, và cũng không nên tin cẩn một cách quá đáng về những ý kiến của người khác. Coi chừng chỉ là tin đồn. Sự mong cầu về tài lộc còn chậm chạp, chưa đến.

– Canh Tý (Thổ, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : Ngày này là ngày tuổi của bổn mạng, nên nếu có tin tức tốt cũng nên dè dặt kiểm chứng lại. Có tài lộc, có cơ hội cho sự phát triển công việc, có quý nhân, hoặc người đỡ đầu. Tình cảm vui vẻ.

TỬ VI TUỔI SỬU

– Đinh Sửu (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Luận theo tu vi hôm nay có sự thay đổi nơi ăn chốn ở, công việc làm ăn, tình cảm, hôm nay có tài lộc nhưng dễ hao tán về mua sắm, cần tu bổ, sửa chữa. Có hỷ sự, bạn mới. Đi xa gặp quý nhân hoặc nhận được tin tức của quý nhân ở xa đem lại điềm tốt cho mình.
– Ất Sửu (Kim, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Không nên trông đợi quý nhân về sự giúp đỡ, không được như ý, có sự chậm trễ hoặc dời hẹn, sai hẹn. Tài lộc không tốt, nếu có cũng phải tranh cãi, hoặc phải chia chác. Trong nhà công danh, tài lộc, tình cảm của người nữ không tốt. Hao tài cho phái nữ khi giao dịch, kết bạn, đi xa hay gặp trở ngại, nên sửa chữa nhà cửa.
– Quý Sửu (Mộc, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương) : Công việc đang tiến hành hoặc có dự tính gì sẽ có sự kiện khác làm cho thay đổi. Thời cơ chưa đến, không nên tiến hành hoặc xuất đầu lộ diện. Có khách hoặc có bạn mới đề nghị công việc mới. Chỉ nên ghi nhận ý kiến không nên quyết định. Tình cảm tốt.
– Tân Sửu (Thổ, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô) : Mọi việc có liên quan đến công danh, chức vụ, tài lộc, tình cảm đều có sự thay đổi. Nên đúng hẹn. Nhà có tiệc, đình đám, có khách đến. Trong sự giao thiệp nên cẩn trọng dễ gây sự xích mích, tránh tranh cãi. Việc làm hay bị dở dang nửa chừng vì có chuyện xảy ra bất ngờ, hoặc có khách lạ đến. Tài lộc có chút ít, hoặc có lộc ăn, quà tặng.
– Kỷ Sửu (Hỏa, 67 nam Thái Bạch nữ Thái Âm) : Nên thay đổi phương hướng công việc làm ăn. Nếu đã có gia đình thì có tin vui về công danh, tình cảm của con cái. Tài lộc tuy có chút ít nhưng không nên tiến tới, nên an phận hoặc chỉ có tin tức tốt về tiền bạc, việc làm. Có quý nhân nâng đỡ mình trong công việc…

Nguồn: http://lichvansu.wap.vn/boi-tinh-yeu.html 

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.