Thống kê lotto gan xổ số Bạc Liêu 21-04

Thứ Ba, Tháng Tư 21st, 2015

Để mọi người thực sự tìm được cặp số đẹp nhất ket qua xo so Bạc Liêu hôm nay 21-04. Hôm nay xin trân trọng gửi tới độc giả bảng thống kê chi tiết lotto gan của xổ số Bạc Liêu. Chúc mọi người may mắn.

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 00 ra ngày: 27/01/2015 – đến 14/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 07 ra ngày: 23/12/2014 – đến 14/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 16 ngày
Cặp số 08 ra ngày: 20/01/2015 – đến 14/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày
Cặp số 10 ra ngày: 04/11/2014 – đến 14/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 23 ngày
Cặp số 14 ra ngày: 18/11/2014 – đến 14/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 21 ngày
Cặp số 25 ra ngày: 27/01/2015 – đến 14/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 29 ra ngày: 03/02/2015 – đến 14/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 34 ra ngày: 06/01/2015 – đến 14/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày
Cặp số 44 ra ngày: 30/12/2014 – đến 14/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 15 ngày
Cặp số 45 ra ngày: 06/01/2015 – đến 14/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 14 ngày
Cặp số 66 ra ngày: 27/01/2015 – đến 14/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 72 ra ngày: 27/01/2015 – đến 14/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 76 ra ngày: 16/12/2014 – đến 14/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 17 ngày
Cặp số 78 ra ngày: 27/01/2015 – đến 14/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 11 ngày
Cặp số 80 ra ngày: 23/09/2014 – đến 14/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 29 ngày
Cặp số 81 ra ngày: 20/01/2015 – đến 14/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 12 ngày
Cặp số 85 ra ngày: 18/11/2014 – đến 14/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 21 ngày
Cặp số 87 ra ngày: 23/12/2014 – đến 14/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 16 ngày
Cặp số 90 ra ngày: 03/02/2015 – đến 14/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 10 ngày
Cặp số 96 ra ngày: 18/11/2014 – đến 14/04/2015 vẫn chưa ra lại là: 21 ngày

ganxsbl21-04